ข่าวสาร

12 Jul 2024
รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Ranking 2024
10 Nov 2023
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน
07 Nov 2023
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (THE) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา